Kontaktní adresa

Dětský domov, mateřská škola
a školní jídelna, Broumov,
třída Masarykova 246
Masarykova 246
550 01 Broumov

Tel.: 491 523 591
www.ddbroumov.cz
info@ddbroumov.cz
IČ: 486 23 741
č.ú.: 107-5047930267/0100
ID: uv9w9mk
Úvod Mateřská školka Akce
Akce MŠ PDF Tisk Email

http://www.facebook.com/skolkaBroumov

 

 

 

Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna, Broumov, třída Masarykova 245


ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY (LOGO)


PRO ŠKOLNÍ ROK 2017–2018


se uskuteční v prostorách mateřské školy při dětském domově na adrese
tř. Masarykova 250, tj. dolní budova zařízení,


ve dnech 17. a 18. května 2017 v době od 12:00 – 16:00 hodin.

Do mateřské školy přijímáme děti s podpůrnými opatřeními 2 – 5 stupně, tj.:

 • tj. od mírných řečových, sluchových, zrakových a tělesných problémů až po nezbytnou podporu asistenta pedagoga, autismus…
 • děti vyžadující úpravu v organizaci a průběhu vzdělávání, např. děti úzkostné, vyžadující menší kolektiv…
 • dítě zdravotně oslabené …
 • mimořádně nadané děti

 

 

Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

 • Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s podpůrnými opatřeními 2 – 5 stupně.
 • Děti s doporučeným odkladem školní docházky s podpůrnými opatřeními 2 – 5 stupně.
 • Děti, které nedosáhnou 5 let do září s podpůrnými opatřeními 2 – 5 stupně (od nejstaršího po nejmladší).


O přijetí dítěte do mateřské školy nerozhoduje datum podání žádosti ani jejich pořadí, nýbrž výše uvedená kritéria.
Pořadí přijatých bude sestaveno dle závažnosti podpůrných opatření.

K „zápisu“ je nutné přinést:

 • OP zákonného zástupce
 • rodný list dítěte

Bližší informace o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání můžete získat osobní návštěvou mateřské školy nebo telefonicky: 491 523 593, 739 050 678.

Další kontakt: www.ddbroumov.cz

Mgr. Hana Židová
ředitelka zařízení

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA SE ZAMĚŘENÍM NA LOGOPEDII PŘI


DD BROUMOV


třída Masarykova 246, Broumov
tel. 491523591, 739050678, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 graf

 

Naše mateřská škola poskytuje:

 • Základní předškolní vzdělávání dle zákona č. 561/04 Sb., školský zákon v aktuálním znění, rozšířené o speciálně pedagogickou péči.
 • Komplexní speciálně pedagogickou – logopedickou péči předškolním dětem.
 • Speciálně pedagogickou péči předškolním dětem se zrakovými, sluchovými, tělesnými problémy, autismem… (pouze 11 dětí z celkového počtu)

Dále nabízíme:

 • Předškolní vzdělávání vašich dětí ve třídě s max. počtem do16 dětí.
 • Plně kvalifikovaný pedagogický personál MŠ s dlouholetou praxí.
 • Poradenské služby v oblasti předškolní pedagogiky, speciální pedagogiky…
 • Zajištění kontaktů na další odborníky – předškolní pedagogové, speciální pedagogové, psychologové, psychiatři, odborní dětští lékaři …

 

PROVEDENÍ LOGOPEDICKÉ A PEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKY 17. a 18. 5. 2017 od 13:00 – 16:00 hod.


NA ADRESE TŘ. MASARYKOVA 250, BUDOVA MŠ – VCHOD B

 


Založeno na Joomla!. Designed by: school joomla theme  Valid XHTML and CSS.