Kontaktní adresa

Dětský domov, mateřská škola
a školní jídelna, Broumov,
třída Masarykova 246
Masarykova 246
550 01 Broumov

Tel.: 491 523 591
www.ddbroumov.cz
info@ddbroumov.cz
IČ: 486 23 741
č.ú.: 107-5047930267/0100
ID: uv9w9mk
Úvod Školní jídelna Dokumenty
Legislativa ŠJ PDF Tisk Email

 

Základní legislativní dokumenty:

Školní jídelna
• Zákon č. 258/00 Sb., o veřejném zdraví (ve znění pozdějších předpisů).
• Zákon č. 94/06 Sb., o nákladech na závodní stravování.
• Vyhl. 137/04 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných (ve znění pozdějších předpisů).
• Vyhl. č. 107/05 Sb., o školním stravování.
• Zákoník práce (v aktuálním znění).
• Zákon č. 557/04 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 561/04 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění.

 


Založeno na Joomla!. Designed by: school joomla theme  Valid XHTML and CSS.