Kontaktní adresa

Dětský domov, mateřská škola
a školní jídelna, Broumov,
třída Masarykova 246
Masarykova 246
550 01 Broumov

Tel.: 491 523 591
www.ddbroumov.cz
info@ddbroumov.cz
IČ: 486 23 741
č.ú.: 107-5047930267/0100
ID: uv9w9mk
Úvod Mateřská školka Projekt LOGO 2014
Projekt LOGO 2014 PDF Tisk Email

 

V roce 2014 se mateřská škola zúčastnila logoprojektem Rozvojového programu MŠMT ČR – Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání

Název projektu:
BE FE LE ME, pes se veze

Anotace:
Projekt je zaměřen na logopedickou prevenci a intervenci řečových vad různého stupně u dětí od 3 do 7 let. Formou opakovaných návštěv solné jeskyně spojených s logopedickou činností řeší prevenci respiračních chorob a posílení zdravotního stavu dětí, jako předpokladu pro zkvalitnění logopedické péče. K prohloubení znalosti a dovednosti učitelek předkládá možnost absolvování akreditovaného kurzu - asistent logopeda pro dvě učitelky. Pro zlepšení pracovního prostředí navrhuje zakoupení moderních logopedických pomůcek.

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je zkvalitnění logopedická prevence v MŠ. Prvním dílčím cílem je předcházení respiračním onemocněním a posilování zdravotního stavu dětí v jarních (popř. podzimních) měsících. Terapie formou návštěv solné jeskyně a dechová cvičení, by měly být velmi účinnou prevencí častých jarních (popř. podzimních) zdravotních potíží (astma, AV, bronchitidy, respirační obtíže…), které ztěžují efektivní logopedickou činnost. Společné návštěvy solné jeskyně by zároveň mohly být i vhodnou terapií pro zklidnění hyperaktivních dětí (poruchy pozornosti – ADHD, ADD, ODD...). Druhým dílčím cílem je podpora dalšího vzdělávání ped. pracovníků v oblasti logopedické prevence formou absolvování akreditovaného kurzu – asistent logopeda pro dvě učitelky. Třetí dílčí cíl směřuje k vybavení pracoviště moderními pomůckami, které zkvalitní logopedickou péči při reedukaci narušené komunikační schopnosti dětí.

Aktivity projektu:
Projekt bude realizován v těchto logopedických aktivitách:
• Alternativní využití prostor solné jeskyně s cílem působit pozitivně na zlepšení zdravotního stavu dětí (prokrvení CNS a cévního aparátu, celkové zklidnění u dětí s ADHD, ADD, ODD) a předcházení respiračním chorobám (astma, bronchitida, rýma…). Předpokladem je, že terapie zaměřená na tuto problematiku povede k zlepšení kvality řeči.
• Dechová (foneticko-fonologická) cvičení v solné jeskyni pro 46 dětí (realizováno po třech skupinách) zaměřená na skupinovou a individuální logopedickou terapii s pomůckami, které vedou k celkovému zklidnění, zlepšení zdravotního stavu a k primární a sekundární prevenci logopedických vad řeči.
• Absolvování akreditovaného kurzu pro dvě učitelky – kurz logopedické prevence.
• Zakoupení nových logopedických pomůcek a knih pro zkvalitnění logopedické péče.
Další podpůrné činnosti:
• Zajištění fotodokumentace projektu.
• Prezentace projektu na webových stránkách zařízení a na informačních tablech MŠ ve městě.
• Seznámení rodičů s logopedickým projektem na schůzce rodičů.
• Pravidelná týdenní interakce mezi logopedem, logopedickými asistentkami a rodiči.
• Ukázka logopedické prevence a dalších logopedických činností pro širokou veřejnost – Den otevřených dveří.

Dotace MŠMT ČR:
20.000,- Kč

 


Založeno na Joomla!. Designed by: school joomla theme  Valid XHTML and CSS.