Dokumenty dd Tisk

 

 • Vnitřní řád pro veřejnost přístupný na informační nástěnce ve vstupní hale budovy čp. 246 
 • Výhledový rozpočet na rok 2019/2020 
 • Rozpočet 2017
 • Koncepce výchovně vzdělávací činnosti ( 2006–2016, 2017–2022)
 • Školní vzdělávací program 2015–2018
 • Roční plán výchovně vzdělávací činnosti
 • Týdenní plány výchovně vzdělávací činnosti
 • Hodnotící a simulační systém
 • Plán prevence rizikového chování (+ metodika a plán akcí)
 • Metodika zdravého životního stylu (+ plán akcí)
 • Plán sexuální a rodinné výchovy (+ metodika)
 • Roční plán logopedické péče
 • Plány osobního rozvoje jednotlivých dětí

      Podpůrné dokumenty:

 • Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 • Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání
 • Standardy kvality péče o děti